Els centres d’innovació compartida són equips de treball pluridisciplinaris o marcs de col•laboració creats amb l’objectiu de generar propostes d’innovació en l’àmbit de les TIC. Treballen conceptualitzant, contextualitzant i desenvolupant idees i oportunitats de millora vinculades a necessitats actuals i futures de la ciutat de Barcelona pel que fa a noves tecnologies.

Es tracta d’un model col•laboratiu win-win, basat en interessos comuns relacionats amb la innovació en les TIC, que facilita, de manera directa o indirecta, la transformació d’idees innovadores en projectes reals amb un alt valor afegit per als ciutadans.

La creació dels centres d’innovació compartida (CIC) s’emmarca en l’estratègia de l’Ajuntament de Barcelona d’impulsar el progrés tecnològic a la ciutat i fer més eficients els serveis públics, fomentant l’aliança entre l’Ajuntament i el sector de les TIC per tal de promoure el desplegament de la societat digital i reforçar la imatge de marca de Barcelona com a ciutat innovadora i tecnològica.

1// Assolir acords de col•laboració entre els actors principals de la innovació (indústria, món acadèmic i educatiu, administracions públiques i societat civil).

2// Assessorament en la creació de proves pilot; desenvolupament de nous productes, arquitectures i estàndards; acompanyament, seguiment i col•laboració amb les universitats i l’àmbit acadèmic.

3// Foment i participació en esdeveniments orientats a impulsar l’activitat innovadora: conferències, píndoles formatives, cursos, pluges i recerca d’idees, etc.

A// La innovació és una eina imprescindible per a la millora de la ciutat i la vida econòmica i social dels seus habitants. Actua com a motor de l’activitat economicosocial, origina riquesa i constitueix la font principal de generació de talent. L’objectiu final és que els ciutadans es puguin beneficiar dels productes i serveis que se’n deriven.

B// En la innovació, es parteix del treball col•laboratiu, que comparteix coneixement i cerca intensivament la generació de talent.

C// La innovació a la ciutat de Barcelona permet el desenvolupament d’una ciutat autosuficient, de barris productius de velocitat humana en el si d’una metròpolis hiperconnectada, d’alta velocitat i d’emissions zero.