Com és fa un CIC

Un centre d’innovació compartida (CIC) es formalitza mitjançant un conveni entre l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona i l’agent o els agents implicats del món de l’empresa, l’àmbit acadèmic i docent, altres administracions o la societat civil. Davant la confluència d’objectius i interessos entre les parts, cada centre es constitueix en virtut d’un conveni formal en el qual es defineixen:

1// Les parts implicades, l’abast, les responsabilitats, el termini de col•laboració i els recursos que s’hi destinaran.

2// Acords de confidencialitat i propietat.

3// Qualsevol altra circumstància d’interès comú.

Aquests convenis s’estableixen de manera bilateral (en el cas de col•laboració entre l’Ajuntament i una tercera part) o multilateral (en el cas de col•laboració entre l’Ajuntament i dues o més terceres parts).

Cada centre d’innovació compartida (CIC) està integrat per un equip pluridisciplinari format per experts en estratègies de producte/servei i especialistes (dissenyadors industrials, especialistes en màrqueting, enginyers de desenvolupament de maquinari o programari, etc.), que treballen per facilitar una perspectiva completa de la viabilitat del projecte d’innovació i les possibilitats de desenvolupament d’aquest projecte.

Indústria: grans empreses del sector de les TIC amb capacitat per posar en marxa la «vigilància tecnològica», explorar totes les novetats tecnològiques i aprofitar l’experiència dels proveïdors i les seves iniciatives de R+D+I per mantenir l’Ajuntament i la ciutat al capdavant de les TIC.

Opentext, Avanade, Hitachi, Everis, Epson, Toshiba, Deloitte, Omega Peripherals...

Món acadèmic i educatiu: universitats, escoles de negocis i centres de formació professional, ESO, educació primària i activitats de formació extracurricular (activitats extraescolars, campus d’estiu...). L’objectiu comú és la recerca de talent i el foment de l’interès en les TIC, atenent als interessos de cada etapa i a la seva visió de l’evolució de la ciutat.

UOC, UPCnet, ESADE, IESE, UPF, ACUP...

Administracions públiques: captació de suport institucional i foment de les TIC.

Generalitat de Catalunya, Citilab, xarxa Punt Tic...

Societat civil: pimes i professionals. Captació d’emprenedoria que catalitzi totes les iniciatives.

ACC10, Infantium, Siine, Sinetric...